Palvelut

Kirjanpito

Kirjanpitopalvelu on taloushallinnon peruspalvelu. Palvelu pitää sisällään kuukausittaisen tai neljännesvuosittaisen kirjanpidon, arvonlisäveroilmoitukset ja välitilinpäätöstasoiset raportit. Kirjanpitoa tehdään reaaliaikaisesti sähköisellä kirjanpitojärjestelmällä, joka voi pitää sisällään myös kirjanpidon osajärjestelmiä, kuten osto- ja myyntireskontrat. Asiakkaalla on näkymä järjestelmään, josta hän näkee aina ajantasaisen kirjanpidon ja voi ottaa haluamiaan raportteja.

Ostolaskut

Ostolaskupalvelu sisältää ostolaskujen vastaanottamisen järjestelmään verkkolaskuina tai sähköpostiskannauksen kautta, toimittajatietojen hallinnoinnin, ostolaskujen tiliöinnin, mahdollisen asiatarkastamisen ja laskujen maksamisen sekä kassavirran seurannan. Osa palvelusta on mahdollista sopia asiakkaan tehtäväksi, esim. usein asiakas haluaa itse hoitaa laskujen maksamisen ja rahatilanteen seurannan.

Myyntilaskut

Myyntilaskupalvelu sisältää laskujen tekemisen asiakkaan ohjeiden mukaisesti, asiakasrekisterin ylläpidon, laskujen lähettämisen verkkolaskuina tai tulostuspalvelun kautta, maksujen seurannan ja kohdistamisen sekä perinnän. Palvelusta osa on mahdollista sopia asiakkaan tehtäväksi, esim. usein asiakas haluaa itse hoitaa myyntilaskujen tekemisen ja asiakasrekisterin ylläpidon, jolloin maksujen seuranta ja kohdistaminen on tilitoimiston vastuulla.

Controlleri

Controlleripalvelu on tarkoitettu lähinnä pienille yrityksille, jotka haluavat itse hoitaa osto- ja myyntilaskujen tiliöimiset tai joiden kirjanpidon, osto- ja myyntilaskujen tiliöinnit saadaan pitkälti automatisoitua tiliöintisääntöjen avulla. Tilitoimiston roolina on tarkistaa ja varmistaa, että tositteet on tiliöity oikeille kirjanpidon tileille ja arvonlisävero kirjautuu oikein. Tämä on mahdollista toteuttaa kuukausittaisena, neljännesvuosittaisena tai vuosittaisena palveluna.

Selvittelyt

Onko yrityksesi kirjanpito sekaisin? Onko taseessasi epäselviä saldoja? Finanten selvittelypalvelu auttaa, kun kirjanpidon tileissä on selvitettävää ja haluat saada kirjanpidon kuntoon. Palvelu voidaan toteuttaa kertaluonteisena projektina tai jatkuvan tilitoimistoyhteistyön aluksi.

Tilinpäätös ja veroilmoitus

Tilinpäätöspalvelu sisältää tilinpäätöksen, liitetietojen, tase-erittelyiden ja veroilmoituksen laatimisen. Palveluun on mahdollista sisällyttää myös tilinpäätökseen liittyvien hallituksen ja yhtiökokouksen pöytäkirjojen laatiminen.

Palkanlaskenta

Finanten palkanlaskentapalvelu sisältää palkkojen laskemisen ja maksamisen sovitun rytmin mukaisesti sekä palkkatositteiden kirjaamisen kirjanpitoon. Palveluun sisältyy myös kuukausittaiset ja vuosittaiset ilmoitukset verottajalle ja vakuutusyhtiöille.

Muut palvelut

Eikö toivomaasi palvelua löytynyt edeltä? Finantella on pitkäaikainen ja laaja-alainen kokemus erilaisista taloushallinnon ja yleishallinnon tehtävistä. Muihin palveluihin sisältyvät mm. kaupparekisterin muutosilmoitukset, sopimukset ja pöytäkirjat sekä yritysten perustamiset. Mikäli mielessäsi on joku muu taloushallinnon palvelu, johon tarvitset apua, ota rohkeasti yhteyttä.